حداکثر حجم فایل فشرده : 7:31 MB
فایل فشرده شامل 3 فایل
 
Keymaker + Patch + Film 

حجم فیلم : 55 MBمدت زمان : 50 ثانیه
با تشکر از توجه شما